Tekerlemeler Hakkında Bilgiler

Bu bölümde çocuk tekerlemeleri hakkında derlenmiş ve düzenlenmiş bilgiler yer almaktadır. Faydalı olması dileğiyle. En güzel çocuk tekerlemeleri için tekerlemelerimiz.com
Tören Tekerlemeleri - Bağımsız Tekerlemeler
TÖREN TEKERLEMELERİ Çeşitli törenlerde ve bayramlarda söylenen tekerlemelerdir. BAĞIMSIZ S...
Masal Tekerlemeleri
MASAL TEKERLEMELERİ Masalın başında, ortasında, sonunda, kalıplaşmış sözler halinde söylenir. Mas...
Çocuk Oyunları Tekerlemeleri
ÇOCUK OYUNLARI TEKERLEMELERİ Bu tekerlemeler çocuk folklorunda önemli bir yer tutar. Çocukları oyuna h...
Tekerleme Çeşitleri
Edebiyat dilinde tekerleme çeşitleri 4 grupta incelenebilir 1. Çocuk oyunları tekerlemeleri. 2. Masal tekerlemeleri....
Şekil Yönünden Tekerlemeler
1.Manzum (Nazım Biçimindeki) Tekerlemeler : Oyun oynarken söylenen tekerlemelerin çoğu bu gruba girer....
Tekerlemelerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
- Tekerlemelerin çocukların davranışlarının gelişmesinde olumlu katkıları vardır. - Tekerlemeler çocukların zekâ, bil...
Tekerlemelerin Genel Özellikleri
- Tekerleme, ölçü, kafiye, ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılarak belirli bir şiir düzenine uydurulan, bi...
Tekerlemenin Edebiyat Dilinde Tanımı
Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme mas...

çocuk tekerlemeleri

Tekerlemeler Hakkında Bilgiler Kategorisinde Toplam 8 Tekerleme Kayıtlı.

TEKERLEME KATEGORİLERİ

TEKERLEMENİZİ EKLEYİN

  Başlık(Varsa) :
  Tekerleme :

  Ekleyen :

Dost Siteler :